Kirjaudu sisään Muista minut
Ei tunnuksia? Rekisteröidy! Unohtuiko salasana?

Vannehaku.fi:n yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

Tämä sopimus sisältää Nettitiikeri Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") tarjoaman Vannehaku.fi -palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään tai jättäesssään ilmoitusta Palveluun Käyttäjä on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa palvelua milloin tahansa. Käyttäjällä tarkoitetaan käyttäjää, joka on rekisteröitynyt palveluun tai jättänyt ilmoituksen palveluun.

Palvelun tarkoituksena on antaa käyttäjille mahdollisuus tarjota myytäväksi tuotteita palvelumme välityksellä. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu Palvelun käyttäjien kesken Käyttäjien erikseen sopimin ehdoin, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.

2. Käyttöoikeus ja Käyttäjätiedot

Palveluun voi rekisteröityä käyttäjäksi joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Käyttäjä vastaa kaikesta hänen käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä, ja siitä että käyttö vastaa tämän sopimuksen ehtoja. Palveluun rekisteröityvän käyttäjän tulee olla täysivaltainen. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin.

Käyttäjä saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja Palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, Palvelusta tiedottamiseen, Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilastolliseen ja markkinatutkimukseen. Käyttäjät rekisteröidään Vannehaku.fi:n käyttäjärekisteriin. Lue rekisteriseloste.

Palvelu voi sisältää myös maksullisia lisäpalveluita (jäljempänä "Maksullinen palvelu"). Palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen kyseisen Palvelun yhteydessä. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

3. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä palveluun materiaalia joka on näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa myytäväksi, vaihdettavaksi tms. tarjoamansa tavarat ja palvelut eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan.

Käyttäjä vastaa siitä että hänellä on käyttöoikeus siihen materiaaliin mitä hän tuo palveluun. Käyttäjä myöntää Palvelun tarjoajalle oikeuden editoida, kopioida, julkaista ja levittää materiaalia, jonka Käyttäjä on Palveluun tuonut.

Käyttäjä vastaa kaikista palvelun käytöstä suoraan ja välillisesti aiheutuvista kustannuksista kuten internet-yhteydestä tai puhelinkuluista.

Käyttäjän Palvelussa myytäväksi asetetun tuotteen myyntihinta on sitova myyntitarjous niin kauan kunnes tuote on myyty tai ilmoitus on aktiivinen.

4. Palvelun tarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun tarjoajalla on oikeus tarkastaa, muokata, korjata, poistaa Palvelussa olevia ilmoituksia parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan tiedon oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

5. Sopimuksen muuttaminen

Palvelun tarjoajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä sähköpostin, puhelimen, kirjeen tai Palvelun välityksellä.

6. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä Sopimuksen ja Palvelun tarjoajan hyväksyessä käyttöoikeuden.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

7. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään tai Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus aina saman konsernin omistus- tai tytäryhtiölle.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta ilman erillistä sopimista Palvelun tarjoajan kanssa.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti.

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä ratkaistaan riita Oulun käräjäoikeudessa.